Eerste storm voor 2018

Back to Berichten

Eerste storm voor 2018

Comments: 0

Synoptische situatie:

Een zwakke bovenluchttrog boven het oosten van het land beweegt snel oost- tot zuidoostwaarts. Een rug boven Engeland beweegt vanmiddag oostwaarts over het land. Een lagedrukgebied noordwest van de Britse Eilanden beweegt langzaam naar Schotland en vult op. Bijbehorende occlusie bereikt vanmiddag rond 16 UTC de zuidwestkust en beweegt noordoostwaarts over het land. Een randstoring beweegt vanaf de Atlantische Oceaan oostwaarts, diept uit en bereikt woensdagmiddag de Duitse Bocht. Bijbehorend warmtefront bereikt vandaag rond 23 UTC de westkust en beweegt snel oostwaarts. Woensdag om 03 UTC beweegt het koufront vanaf de westkust oostwaarts over het land. Vlak daarna wordt deze gevolgd door een (tweede) bovenluchttrog. De ingedraaide occlusie beweegt woensdagochtend oostwaarts over het noordelijk deel van ons land. Hier loopt ook weer een (derde) zwakke bovenluchttrog op in.

 

Modelbeoordeling:

Er zijn nog enige detailverschillen aanwezig in de koers en timing van het laag op woensdag, zowel tussen de verschillende modellen als tussen de verschillende modelruns. HARM36 en ECMWF hebben dezelfde koers en timing van het laag, de nieuwe Hirlam heeft sinds de nieuwe run een iets meer zuidelijke koers van het laag en springt nogal tussen de modelruns. Er is dus nog enige onzekerheid in de koers en timing van het laag. Dit heeft ook direct invloed op de wind en de windstoten boven ons aandachtsgebied. Bij de koufrontpassage berekenen HARM36, Hirlam en ECMWF in de westelijke kustprovincies en in het zuiden lokaal 54 knopen, HARM36 lokaal aan de kust zelfs meer dan 64 knopen, dit lijkt gezien de progtemps en de wind die op enige hoogte staat niet onwaarschijnlijk. HARM38 is momenteel niet beschikbaar. Bij de ingedraaide occlusie en het laag komen alle modellen met windstoten rond 54 knopen aan de (noord)westkust, deze windstoten kunnen ook iets verder landinwaarts komen. HARM36 en Hirlam komen aan de (noord)westkust zelfs met windstoten rond 64 knopen. Gezien de onzekerheid, worden er zowel bij het koufront en ingedraaide occlusie tot dusver windstoten rond 75-100 km/u verwacht en in de kustprovincies 90-110 km/u.

 

Wind:

In de kustdistricten op nadering van de occlusie 6-7 Bft, bij de koufrontpassage 7-8 Bft. Bij de ingedraaidde occlusie 9 Bft, lokaal tijdelijk 10 Bft. Hierna afnemende wind. Bij het koufront en de ingedraaide occlusie boven zee in de kustdistricten windstoten rond 65 knopen, boven de kust rond 60 knopen en landinwaarts rond 55 knopen. Lokaal is er bij buien een kleine kans op windstoten van meer dan 65 knopen (meer dan 120 km/u). Zie ook de modelbeoordeling.

 

Neerslag:

Bij de eerste bovenluchttrog eerst nog enkele lichte buien. Bij de occlusie regen. Bij het koufront en (tweede) bovenluchttrog buien, mogelijk met onweer en hagel. Bij de ingedraaide occlusie buiige regen en bij de (derde) bovenluchttrog buien. Met een CAPE rond 400 J/kg bij het koufront en effectieve schering rond 40 knopen (mogelijk even iets meer) is de convectiemodus voornamelijk goed georganiseerde multi cell, na de passage van het koufront neemt de schering weer af. De modellen geven ook oplijning aan van de buien op het koufront. Op woensdag kan er op grote schaal 15-25 mm neerslag vallen, lokaal zelfs nog nog wat meer (30 mm), de meeste neerslag valt op de koufrontpassage, dan kan er lokaal rond 10 mm in 1 uur vallen.

Facebook Comments Box

Share this post

Back to Berichten