Hittegolf

Een aaneengesloten periode van tenminste vijf dagen met een temperatuur van 25 graden of meer, waarvan minstens drie dagen de tropische waarde van 30 graden of meer moeten hebben behaald.Het KNMI (Nederland) en sinds 2003 ook het KMI (België) hanteren de volgende officiële definitie:

Ten minste vijf dagen achtereen waarop de maximumtemperatuur 25,0 °C of meer bedraagt (zomerse dagen); waarbij ten minste op drie dagen de maximumtemperatuur 30,0 °C of meer bedraagt (tropische dagen). Deze temperaturen worden op anderhalve meter boven het maaiveld gemeten in een zogenaamde weerhut.

In het dagelijkse taalgebruik wordt de uitdrukking hittegolf vaak gebruikt zonder dat het weer voldoet aan bovenstaande definitie. Rechts staan twee fictieve voorbeelden van een echte en een onechte hittegolf.

In Nederland hebben we het over een landelijke hittegolf, wanneer in De Bilt er sprake is van een hittegolf volgens bovenstaand criterium. In België geldt Ukkel als de maatstaf. De laatste dateert zowel in Nederland als in België uit 2013.

Wanneer een hittegolf op een ander weerstation dan De Bilt of Ukkel wordt gemeten, is er wel sprake van een regionale hittegolf. Afhankelijk van de streek kunnen die veel vaker of juist minder vaak voorkomen dan landelijke hittegolven. Zo waren er op weerstation Volkel, een van de warmste weerstations van Nederland, sinds het begin van de dagelijkse waarnemingen in 1960 25 hittegolven (stand 26 juli 2013), terwijl er in De Bilt in dezelfde periode zestien waren en in Den Helder slechts één.

 

Bron: Wikipedia

Facebook Comments Box