Update onweerskansen 20 Mei 2014

Back to Berichten

Update onweerskansen 20 Mei 2014

Comments: 0

Onweerskansen voor dinsdag 20 mei 2014

Voor een groot deel van het land was het een goed begin van het onweersseizoen van 2014! Het vele onweer van de afgelopen weken zet zich de komende week opnieuw voort. We treffen het dit jaar, vooral als we kijken naar de situatie vorig jaar. Het was koud, ’s nachts vroor het nog regelmatig, en de onweersdagenteller stond bij de meeste onweersliefhebbers nog op 0 tot 1 dag. Morgen staat er dus waarschijnlijk het een en ander te gebeuren qua onweer. We zien morgenavond een convergentiegebiedje arriveren, welke vooral over de zuidwestelijke helft van het land trekt. Het is nog de vraag in hoeverre het geheel over land of juist over zee trekt. Aan onstabiliteit is er in ieder geval geen gebrek. De CAPE loopt in de loop van de dag op van 700 J/kg aan het begin van de middag, naar rond de 1000-1300 J/kg aan het einde van de middag en avond, bij een lifted index van -2 tot -4. Op zee blijft de onstabiliteit uiteraard iets gematigd, daar waarden van 400-700 J/kg bij een lifted index van 0 tot -2. De onstabiliteit in de atmosfeer is dus prima, zeker voor een aantal stevige zomerse buien.
De buien worden verder getriggerd door de eerder genoemde convergentiezone, behorende bij een trog, die zich op dit moment boven Frankrijk bevind.
De shear ligt zo rond de 35 a 40 knopen (Ong. 15-20 m/s). Dit betekend dat de onweersbuien zich kunnen ontwikkelen tot meercellige buien (multicell) en mogelijk wat lijnvorming. Bovendien moeten we er niet van staan te kijken als er in de loop van de dag al verspreid een (onweers)bui ontstaat. Deze zijn dan van het type single cell en dus vrij lokaal!

 


Kortom: Morgen een prachtige zomerdag, bij temperaturen die oplopen naar 25 tot 28 graden, met daarbij de hoogste temperaturen in het zuiden en oosten van het land. Al snel ontstaan er verspreid over het land stapelwolken waarna in de loop van de dinsdagavond vanuit het zuiden een aantal stevige onweersbuien naderen, welke zich vooral concentreren op de westelijke kustprovincies en op de Noordzee. Voor de buien uit kan er al verspreid een lokale bui ontstaan.
De kans op onweer, hagel en windstoten nemen snel toe, naarmate de buien zich ontwikkelen.
In de nacht naar woensdag, nadat de meeste buien zijn overgetrokken, kan er nog een bui vallen, die nog steeds vergezeld kan gaan met onweer en windstoten.


Voor de onweersliefhebbers die niet in het zuidwesten en westen wonen, wordt het een spannende dag morgen. Krijgen die een verrassing? Of wordt het gewoon een flop. (on)Weer gaat altijd zijn eigen weg, dus wie weet dat de buien verder oostelijk het land optrekken dan we nu misschien denken!
Ik als kustbewoner van Zuid-Holland, zal bij de naderende onweersbuien in ieder geval zeker genieten. Foto’s van onze volgers ontvangen wij uiteraard graag! Veel plezier morgen, en voor de rest van Nederland: Jullie gedonder komt vast nog!

Groeten, Tim Heusschen 

 

Facebook Comments Box

Share this post

Geef een reactie

Back to Berichten