Boog Echo

Back to Berichten
wallcloud Rochefort doorMaickel Geurts

Boog Echo

Comments: 0

De boog echo

 

Een boogecho is een weersverschijnsel dat zich voordoet in een gebied waar verschillende onweersstoringen zijn samengekomen in een mesoschaal convectief systeem. Door een koude, dalende luchtstroom wordt een deel van de buienlijn vooruit geduwd. Dit deel van de buienlijn is zichtbaar als een boog op radarbeelden

1.0 – Convectieve organisatie op de mesoschaal

In de Verenigde staten is veel onderzoek gedaan naar het optreden van diverse soorten organisaties in convectie. Men spreekt van “modes in convective organisation” (Weisman, 1993). Na aanleiding van gevoeligheidsstudies met modelsimulaties komt Weisman tot de volgende modes.

external
Figuur 1 : Overzicht typen convectieve organisatie. Dikke en dunne pijlen zijn respectievelijk de systeemrelatieve wind op 2500 m en 10 m.

Naar aanleiding van gevoeligheidsstudies met modelsimulaties komt Weisman tot de volgende modes;

  • Zwakke cellen
  • Boog Echo cellen
  • Splitsende cellen

Daarbinnen verschillen cellen zich naar typen als single, multi – en supercellen (Verhoef,1996). In dit artikel zullen we ons beperken tot de boog echo cellen. De “keuze” (modes) van organisatie blijkt sterk af te hangen van;

  • Verticale richting- en snelheidwindschering in de onderste 3 tot 5 kilometer
  • CAPE (voldoende potentieel voorhanden voor thermodynamische instabiliteit)
Splitcel voor een boogecho

Een voorbeeld aan de grond hoe je kan zien dat de rechter cel wordt overgenomen van de linker. Een zogenaamde split-cel


1.2 – Van symmetrie naar anti-symmetrie

De symmetrie in de boog-echo structuur weet zich op een typische tijdschaal van enkele uren te handhaven. Na verloop van tijd begint de corioliskracht vat te krijgen op deze Mesoschaalorganisatie. We zien de anticyclonale vortex in sterkte afnemen terwijl de cyclonale vortex de boog-structuur gaat deformeren (zie figuur 3).

external
Figuur 3: Een schematische representatie van een ideaal 2-D koppel van vortices. Let op de versterking van de stroming tussen beide vortices(optelsom van de cyclonale en anticyclonale circulatie; versterking in het midden en verzwakken aan de buitenkant).
external
Figuur 4: Vier stadia in de evolutie van een ideale boog –echo a: vanuit een cel vindt radieël uitstroom van lucht plaats. b: Als de cel naar rechts beweegt dan zal de uitstroom in het midden van de cel iets sneller naarvoren bewegen. Denk aan optelsom radiële wind met translatie-snelheid. In dit stadium is overigens de RIJ al tot ontwikkeling die het midden van de cel ook al een stuk naar voren duwt. Het netto- effect is dat de beide randen van de cel “achterblijven”. Feitelijk ontstaan hier door horizontalewindschering twee vortexen. c: is de boog helemaal symmetrisch. Op de punt van de boog komen de zwaarste windstoten (DB = downburst) voor; feitelijk de RIJ die aan de grond komt. Aan beide zijden hebben zich een anti-cyclonale en cyclonale vortex gevormd. d en e:;Onder invloed van de corioliskracht, verdwijnt de anticyclonale vortex en wordt de structuur antisymmetrisch. Er verschijnt een Comma-echo. Bij afbeelding C is bij A en C de mogenlijkheid aanwezig voor het ontstaan van een tornado, bij C is deze het grootst.

Bronnen: Onweer-online.nl


1.3 – Afbeeldingen met hoe het groeiproces van de bow-echo verloopt inclusief korte samenvatting
Door inwerking van hoogtewinden op de achterkant van de buienlijn (Rear Inflow Jet) kan deze bol gaan staan tegen de trekrichting in. Dit geeft op radarbeelden een boogvormige echo. Bij een boog echo is het erg belangrijk om met name de Noordelijke helft van de formatie in de gaten te houden. Goed ontwikkelde bow-echo-formaties zijn ruwweg om en nabij 100 kilometer groot en kunnen één of meerdere supercellen bevatten. Bow-echo’s  kunnen zeer zwaar weer veroorzaken zoals zware regen, hagel, onweer, windstoten/downbursts en soms tornado‘s.

external
external
external
external
Facebook Comments Box

Share this post

Back to Berichten