Disclaimer

Toepassingsbereik

Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op www.xtremechasing.nl en aanverwante paginas van deze website. Verwijzingen naar sites die niet door Xtremechasing.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Xtremechasing.nl staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website van Xtremechasing.nl gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video en tekst op deze website zijn intellectueel eigendom van Xtremechasing.nl  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Xtremechasing.nl of de gebruiker vemeld bij de broninformatie.

Aansprakelijkheid

Hoewel Xtremechasing.nl maximale zorg besteed aan de op de website getoonde informatie,  kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Ook kan er vertraging optreden en de juiste informatie te laat worden verstrekt.
Het team van Xtremechasing.nl baseert hun waarschuwingen en verwachtingen op bestaande weermodellen, op gedetailleerde radar of satelietbeelden. Maar dan nog kunnen allerlei weerssituaties ontstaan die de uitkomst totaal anders laten uitkomen. Xtremechasing.nl aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

Privacy statement

Als u onze website bezoekt stelt u ons in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Xtremechasing.nl vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden.

Persoonsgegevens

Xtremechasing.nl zal om uw persoonsgegevens vragen voor het uitvoeren van verschillende overeenkomsten die u met Xtremechasing.nl aan kunt gaan. Zo zullen wij bijvoorbeeld om uw adres vragen als u ons verzoekt om informatie toe te zenden en vragen we om een e-mail adres bij het contactformulier.

Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan Xtremechasing.nl verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. Xtremechasing.nl zal de privacy van gebruikers van haar website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

Cookies

Xtremechasing.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat door de website wordt verzonden en informatie over uw bezoek aan de website van Xtremechasing.nl registreert. U kunt zelf bepalen welke cookies Xtremechasing.nl naar u verzendt. U kunt kiezen tussen drie verschillende opties:

Strikt

Als u kiest voor een strikte weergave dan verzendt Xtremechasing.nl enkel strikt noodzakelijke cookies naar uw computer. Voorbeelden van strikt noodzakelijke cookies zijn de cookies die we gebruiken om uw taalvoorkeur te onthouden, en om te onthouden of andere cookies wel of niet mogen worden verzonden. Als u kiest voor deze optie worden er geen statistieken over uw bezoek bijgehouden. Omdat[PF1]  externe websites als YouTube, Google Maps, Twitter en Facebook cookies verzenden worden applicaties van deze partijen niet  op de website weergegeven.

Help de website verbeteren

Als u kiest voor deze weergave dan worden er geen cookies van externe partijen verzonden, maar verzendt WageningenUR.nl wel cookies om gegevens over uw bezoek bij te houden. WageningenUR.nl houdt dan bij:

  • Hoe u op de site terecht komt
  • Hoe lang u op de site blijft
  • Welke route u op de site aflegt
  • Welke browser u gebruikt
  • Waar u vandaan komt

De webredactie gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeftes van de bezoekers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, meer informatie over Google Analytics is te vinden in Google Analytic’s Terms of Service. Omdat externe websites als YouTube, Google Maps, Twitter en Facebook cookies verzenden worden applicaties van deze partijen niet op de website weergegeven.

Volledig functioneel gebruik

Voor veel toepassingen maakt Xtremechasing.nl gebruik van applicaties van derden, zo bevat de website bijvoorbeeld soms videoclips van YouTube en kaarten van KNMI. Deze applicaties van derden verzenden cookies. Door voor ‘volledig functioneel gebruik’ te kiezen staat u toe dat applicaties van deze partijen worden getoond, en dat deze applicaties cookies naar uw computer verzenden.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van  Xtremechasing.nl zijn verbonden. Er wordt door Xtremechasing.nl geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid  aanvaardt met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

Facebook Comments Box